เกร็ดความรู้

  • Forklift 3 ton.jpg
   การใช้รถยก ( Fork lift) หลักสำคัญ 3ประการที่ต้องปฏิบัติ คือ รถยกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่รถยกจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซ...
  • battery.jpg
   วิธีการชาร์จแบตเตอรี่รถยก การชาร์จแบตเตอรี่ มี 2 วิธี (ตู้ชาร์จมี 2 ระบบ) 1.) NORMAL CHARGER คือการชาร์จแบตเตอรี่ตามปกติโดยเราจะใช้การชาร์จแบบนี้เป็นประจำวัน โดยจะชาร์จหลังจากเลิ...
  • Forklift Gas.jpg
   เลือกรถโฟล์คลิฟท์ มาใช้งานประเภทไหนเหมาะกับคุณ ? โดยรวมแล้ว โฟล์คลิฟท์ (Forklift) ทั่วไปที่นิยมใช้กันมีอยู่ 3 ประเภท ( โฟล์คลิฟท์เบนซินไม่นิยมใช้กันมากนัก ) 1. รถโฟล์คลิฟท...
Visitors: 100,148