โฟล์คลิฟท์ 7 ตัน

โฟล์คลิฟท์ดีเซลขนาด 7 ตัน

รายละเอียดรถ
- เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์ออโต้
- เสายกได้สูง 3 เมตร , 6 เมตร

 

อุปกรณ์พิเศษ
- งาสไลด์
- สไลด์แผงงา

Visitors: 73,933