โฟล์คลิฟท์ 8 ตัน

โฟล์คลิฟท์ดีเซลขนาด 8 ตัน

รายละเอียดรถ
- เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์ออโต้
- เสายกได้สูง 3 เมตร

อุปกรณ์พิเศษ
- งาสไลด์

Visitors: 73,935