โฟล์คลิฟท์ 15 ตัน

โฟล์คลิฟท์ดีเซลขนาด 15 ตัน

รายละเอียดรถ
- เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์ออโต้
- เสายกได้สูง 3 เมตร , 3.50 เมตร

อุปกรณ์พิเศษ
- สไลด์แผงงา

 

Visitors: 73,933