โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 3 ตัน

รถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน

รายละเอียดรถ

- เสายกได้สูง 3 เมตร , 4 เมตร


สเปคพิเศษ
- เสาฟูลฟลี

- สไลด์งา

Visitors: 98,500