โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 3 ตัน

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขนาด 3 ตัน

รายละเอียดรถ
- เสายกได้สูง 3 เมตร , 4 เมตร


อุปกรณ์พิเศษ
- เสาฟูลฟลี

- สไลด์งา

Visitors: 70,739