การใช้โฟล์คลิฟท์

                      

การใช้รถยก ( Fork lift)

                หลักสำคัญ 3ประการที่ต้องปฏิบัติ  คือ

 • รถยกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
 • ผู้ขับขี่รถยกจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่และได้รับการมอบหมายให้ขับขี่โดยเฉพาะเท่านั้น
 • ผู้ขับขี่ต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาและทำงานด้วยความระมัดระวัง
 • ผู้ขับขี่รถยกต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้เช่น หมวก รองเท้า แว่น เสื้อ ฯลฯ

 

ผู้ขับขี่รถยก

 • ผู้ขับขี่รถยกจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะเท่านั้น
 • ต้องแน่ใจว่ารถยกได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม
 • ก่อนและหลังการยกงาขึ้น/ลง ต้องให้สัญญาณและเตือนผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 • ห้ามยืน เดิน หรือทำงานใต้งารถยกที่กำลังทำงาน
 • บรรทุกวัสดุตามพิกัดที่กำหนด
 • หากมีเหตุขัดข้องระหว่างการทำงาน ห้ามเข้าใต้งา หรือพยายามที่จะทำการซ่อมแซมหรือกระทำการใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

ข้อปฏิบัติในการขับขี่

 • ก่อนเคลื่อนรถยกออกไป ต้องสำรวจว่าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่
 • ตรวจสอบรถยกทุกวัน หากมีจุดผิดปกติให้รายงานผู้รับผิดชอบ ห้ามใช้รถยกที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย
 • รีบรายงานอุบัติเหตุ หรือเหตุผิดปกติให้ผู้รับผิดชอบทราบทันทีเพื่อสามารถตรวจสอบสาเหตุได้ทันที
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบตเตอรี่ ถังน้ำมันและฝาปิด ก่อนสตาร์ทเครื่อง หรือเริ่มทำงาน
 • ควบคุมความเร็วรถให้สามารถที่จะหยุดได้กะทันหัน
 • บีบแตรให้สัญญาณขณะขับรถในมุมอับ
 • สอดงาใต้วัสดุที่บรรทุกให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะขับเคลื่อนจะต้องให้วัสดุพิงแผงงา และกางงาออกให้พอดีกับน้ำหนัก (บรรทุก)
 • ห้ามใช้ชั้นวางที่ชำรุดในการยก
 • การเคลื่อนรถออกทุกครั้งต้องยกงาสูงกว่าพื้นประมาณ 6 - 8 นิ้ว เสมอ
 • ขณะรถวิ่ง ให้ยกวัสดุในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ขับรถให้ความเร็วรถพอเหมาะกับสภาพพื้นผิวถนน น้ำหนักบรรทุก และสภาพของบริเวณทีทำงาน
 • หากวัสดุที่บรรทุกสูงจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า ให้ขับรถถอยหลังไปแทน
 • ห้ามขนย้ายวัสดุที่จัดตั้งไม่เป็นระเบียบ
 • ตรวจสอบสิ่งกีดขวางเหนือศรีษะทุกครั้งที่จะขนย้ายวัสดุ
 • ห้ามออกรถเร็ว หยุดกระทันหัน หรือเลี้ยวฉับพลัน โดยเฉพาะในขณะที่กำลังบรรทุกวัสดุ
 • เว้นระยะห่างจากยานพาหนะคันอื่นประมาณ 3 ช่วงคันรถ(นับจากปลายงายกเข้ามา)
 • ห้ามแซงซึ่งกันและกันในบริเวณที่อันตราย เช่น มุมอับ ทางแยก ฯ
 • ต้องคำนึงถึงความสูง ความกว้างของรถเสมอ และระวังคนยืนเท้าโผล่ออกมาจากมุมอับ
 • บีบแตรให้สัญญาณและขับรถช้า ๆ เมื่อเข้าใกล้ทางเดินประตู ทางเข้า และรถยกคันอื่น
 • ระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ทางเดินเท้า หลีกเลี่ยงการขับรถยกเข้าใกล้คนยืนอยู่ริมรั้วหรือริมถนน
 • ลดความเร็วลงเมื่อเข้าใกล้บริเวณมุมอับที่จะมองไม่ถนัด เช่น มุมประตู หรือขับรถชิดซ้ายไว้จนกว่าจะแน่ใจ
 • ห้ามขับแซงรถยกคันอื่นที่ไปทางเดียวกันในบริเวณทางแยก จุดอับ หรือบริเวณที่อันตราย
 • ห้ามขับรถทับสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้น
 • รู้ตำแหน่งของล้อรถยกกับปลายงายกหรือสุดขอบของวัสดุที่จะยกให้ระมัดระวังในขณะกระดกปลายงาก่อนยก
 • ห้ามจับพวงมาลัย หรือขับขี่ขณะมือหรือถุงมือเปื้อนน้ำมันหรือลื่น
 • ตีเส้นสีเหลืองแสดงช่องเดินรถและบริเวณที่ทำงาน
 • ติดตั้งกระจก และหรือ ป้ายสัญญาณหยุด ในบริเวณประตูทางเดิน หรือสถานที่ทำงานที่เป็นจุดอันตราย บีบแตรให้สัญญาณทุกครั้งที่เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว
 • ปลดเกียร์ว่าง ใส่เบรค ลดงาให้อยู่ในระดับต่ำสุดและดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดหลังใช้งาน
 • ห้ามผู้โดยสารบนรถ
 • ดูกระจกเงาสะท้อนมุมถนน เมื่อถึงบริเวณถนนหักมุมและพร้อมที่จะหยุดหากมีเรื่องกระทันหัน และบีบแตรให้สัญญาณทุกครั้ง
 

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ดับเครื่องก่อนเติมน้ำมันในบริเวณที่กำหนดทุกครั้ง
 • ตรวจการปิดฝาถังน้ำมันให้เรียบร้อยหลังเติมน้ำมัน และทำความสะอาดเมื่อน้ำมันหกก่อนการติดเครื่อง
 • ภาชนะบรรจุน้ำมันต้องติดฉลากให้ชัดเจน

อุปกรณ์ดับเพลิงต้องติดไว้ที่บริเวณที่เติมน้ำมันและเตรียมพร้อมเสมอที่จะนำมาใช้งาน

 

Visitors: 100,632