ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

        หจก. บีแอนด์แอล มอเตอร์เวอร์ค ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 ดำเนินกิจการให้ เช่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รถยกฟอร์คลิฟท์ ดีเซล และ รถยกไฟฟ้าแบบนั่งขับ พร้อมพนักงานที่มีความชำนาญผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมอุปกรณ์พิเศษ เช่น งาแลมป์ งาเดือย หนีบกลม หนีบแบน งาหมุน งาสไลด์ สไลด์แผง งายิงฟล์อค เสาเข้าตู้ เสาสูง เสาเตี้ย ฯลฯ ตามความเหมาะสมของงาน โดยให้บริการเช่าเป็น รายวัน, รายเดือน, รายปี

        ในปี พ.ศ. 2549 ทาง หจก. บีแอนด์แอล ฯ ได้ขยายสาขาเพื่อรองรับลูกค้าแถบนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เช่น นิคมฯ ปิ่นทอง นิคมฯ อมตะนคร นิคมฯ บ่อวิน เครือสหพัฒน์ นิคมฯ อีสเทริ์นซีบอร์ด สยามอีสเทริ์น อมตะซิตี้ ฯลฯ ที่ทำการบริษัทสาขาห่างจาก นิคมอมตะซิตี้ เพียง 1.7 กม. ทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนค่าขนย้ายได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในนาม บริษัท เคเคเอ็น มอเตอร์เวอร์ค จำกัด ทาง ห้าง ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการใช้บริการ ณ เร็ว ๆ นี้

 

                                     "จิตบริการ คืองานที่ดี"

 

 

 

Visitors: 99,202