3 ตัน ถอดหลังคา

โฟล์ลิฟท์ 3 ตัน ถอดหลังคา

 

รายละเอียดรถ

- เครื่องยนต์ดีเซล , เกียร์คลัช

- เสาสูง 3 เมตร เข้าตู้

โฟล์คลิฟท์ถอดหลังคาใช้ทำอะไร

สามารถเข้าชั้นใต้ดิน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า

งานลิฟท์ งานก่อสร้าง ทำงานในที่ๆมีเพดานต่ำๆ

ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์ทั่วไปไม่สามารถเข้าไปทำงานได้

Visitors: 100,148